Lokal Gratistidning och Grafisk produktionsbyrå

Vi har en upplaga på 16.500 ex. varje utgivning och 100% täckning i

Filipstad, Hällefors och Nora kommuner och din hjälp vid grafiska arbeten

 

Lite om tidningen VeckoNytt

Vi är din lokala gratistidning som går ut till ALLA i Filipstad, Hällefors och Nora kommuner. Vi har ca 24 utgivningar per år, i regel varannan vecka (onsdag),

med undantag då vi kommer ut extra inför vissa högtider eller har uppehåll

under semestertider.

 

Tidningen har funnit sedan 2003 och är Folkkär, Lättläst och Lusläst. Från början har VeckoNytt delats ut i kommunerna för Filipstad och Hällefors och från 15 juni 2016 delas vi även ut i Nora kommun.

 

 
Upplaga
Upplagan är på 16.500 exemplar och når ca 28.000 läsare* varje utgivning. Täckningen är 100%, dvs. vi når även dem som sagt i från sig reklam då VeckoNytt klassas som samhällsinformation.
 
*scb.se

 

Utgivningsområde

VeckoNytt delas ut av PostNord till alla fasta adresser, även företag,

i hela Filipstads kommun, Hällefors kommun och Nora kommun

 

 

image 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafisk produktion och Trycksaker

Hos oss får du även hjälp med allt från logotyper till brevpapper.

Läs mer under fliken Trycksaker eller klicka här.